Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Tadeusz Korzon
Tadeusz Korzon (1839-1918), historyk; po ukończeniu studiów w Moskwie podjął pracę jako nauczyciel w Kownie. W 1861 r. został aresztowany przez władze carskie i zesłany w głąb Rosji; w 1867 powróciwszy do kraju, rozpoczął pracę jako urzędnik kolejowy, a zarazem nauczyciel historii w szkołach prywatnych; w 1897 otrzymał posadę bibliotekarza w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich. Napisał m.in.: Kościuszko (1894), Dola i niedola Jana Sobieskiego (t. 1-3 1898), Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (t. 1-6 1898), Dzieje wojen i wojskowości w Polsce (t. 1-3 1912).