Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Ludwik Kubala
Ludwik Kubala (1838-1918), historyk; studiował filozofię na uniwersytetach w Wiedniu i Krakowie; w okresie powstania styczniowego uczestniczył w organizowaniu oddziałów powstańczych na terenie Galicji; w latach 1868-1906 pracował jako nauczyciel historii, w 1903 otrzymał godność członka PAU; Napisał m.in.: Stanisław Orzechowski i wpływ jego na Rzeczpospolitą wobec reformacji XVI w. (1870), Szkice historyczne (t. 1-2 1870), Jerzy Ossoliński (t.1-2 1883).