Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Andrzej Frycz Modrzewski
Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572), jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy politycznych XVI wieku; należał do obozu protestanckiego; pełnił przy królu Zygmuncie Auguście funkcję pisarza królewskiego. Do jego najważniejszych dzieł należą: Commentariorum de Republica emendanda libri quinque... Liber primus de moribus, secundus de legibus, tertius de bello, quartus de Ecclesia, quintus de schola (1551), O zrównanie kary za mężobójstwo (1543), Przeciwko Orzechowskiemu (1561).