Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Stanisław Jerzy Madeyski
Stanisław Jerzy Madeyski (1841-1910), prawnik i polityk; studia prawnicze rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim, zakończył zaś na uniwersytecie we Lwowie; w latach 1870-71 pracował jako urzędnik w ministerstwie sprawiedliwości w Wiedniu, później jako notariusz we Lwowie. W okresie 1879-1898 zasiadał w Sejmie Krajowym, a w latach 1883-1901 w Radzie Państwa w Wiedniu. Od 1886 r. do 1893 r. zasiadał w komitecie redakcyjnym “Przeglądu Polskiego”. Napisał m.in.: Zarys nauki o posiadaniu (1887).