Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Henryk Wodzicki
Henryk Wodzicki (1813-1884) – hrabia, polityk galicyjski. Zasiadał w Sejmie Galicyjskim (1861-1884) oraz Radzie Państwa w Wiedniu. Kierował pracami Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego oraz Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie. Był członkiem i wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Napisał m.in. Do delegowanych Ligi (1848) i Liga i zasady demokratyczne (1848).