Słownik Polskiej Myśli Politycznej
Seweryn Uruski
Seweryn Uruski urodził się 1 czerwca 1817 r. w Biłce Szlacheckiej nieopodal Lwowa. Był marszałkiem szlachty guberni warszawskiej, tajnym radcą i ochmistrzem dworu cesarskiego, prezesem Heroldii Królestwa Polskiego. Stworzył piętnastotomowy herbarz Rodzina. Herbarz szlachty polskiej (1904-1931). Wydał Prawodawstwo Królestwa Polskiego dotyczące włościan od chwili ustanowienia Księstwa Warszawskiego do dnia dzisiejszego wyjęte z Dziennika Praw Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1860) i Sprawa włościańska, wyjątki z nowożytnych polskich ekonomistów (1860). Napisał Polemikę o kwestii włościańskiej z roku 1856 i 1857. Wola i niewola w pracy (1857).