Książka

Droga do zupełnej wolności & Rozmowa o elekcji, wolności, prawie i obyczajach polskich

Łukasz Górnicki

Dwa traktaty polityczne jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli XVI wieku, czerpiącego z dorobku autorów starożytnych, nawiązującego do renesansowych idei zrodzonych we Włoszech, ale przede wszystkim przedstawiającego oryginalne pomysły ustrojowe i polityczne dla republikańskiej Rzeczpospolitej, służące naprawie jej wewnętrznych niedomagań.

Zobacz w sklepiku OMP