Konferencja
Realizm i idealizm w polskiej myśli politycznej - dwa bieguny patriotyzmu?


2007-01-01
Część I - prof. Bogdan Szlachta, Realizm w polskiej myśli politycznej XVI wieku - dr Arkady Rzegocki, Konserwatyści polscy o polityce europejskiej w XIX w. - realiści czy idealiści polityczni? - prof. Tomasz Gąsowski, Pierwiastki realizmu i idealizmu w wizjach odzyskania niepodległości przez Polskę Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego - prof. Andrzej Chojnowski, Polityka zagraniczna sanacji w latach 30. – triumf realizmu czy idealizmu? Część II - dr Maciej Korkuć, Realizm w polityce a wyroki historii - sens i znaczenie walki zbrojnej w najnowszych dziejach Polski - prof. Rafał Habielski, Realizm w refleksji politycznej środowiska paryskiej „Kultury” i londyńskich „Wiadomości” - prof. Włodzimierz Bolecki, Antykomunizm Józefa Mackiewicza – realizm czy idealizm polityczny? - prof. Ryszard Terlecki, Realizm i idealizm w czasach pierwszej Solidarności - dr Rafał Matyja, Blaski i cienie demontażu państwa komunistycznego – jako lekcja realizmu politycznego? Konferencja odbyła się dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Patriotyzm jutra.