Konferencje i wykłady
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 – skutki i pamięć

  Konferencja

  30 listopada 2017 r. 


 • Wolność narodu i wolność jednostki w czeskiej i polskiej myśli politycznej i kulturze. Idee i praktyka polityczna

  Konferencja

  20 października 2017


 • Stańczycy - konserwatyzm, który przeminął?

  Konferencja

  12 października 2016


 • II RP – czy to się mogło udać?

  Konferencja

  14 listopada 2014


 • Czy Polską należy rządzić batem? Spory o politykę i władzę w II Rzeczpospolitej

  Konferencja

  4 listopada 2014


 • Mirosław Dzielski: filozofia, gospodarka, państwo

  Konferencja

  10 października 2014


 • Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r.

  Konferencja

  10-11 marca 2014


 • Między Niemcami a Rosją, czyli gorzej być nie mogło? Polityka zagraniczna II RP - próba bilansu

  Konferencja

  1 stycznia 2014


 • Między realizmem a narodową apostazją. Orientacja prorosyjska w polskiej myśli politycznej XIX i XX w.

  Konferencja

  18 kwietnia 2013


 • Powstanie Styczniowe i jego miejsce w polskiej tradycji politycznej

  Konferencja

  25 stycznia 2013


 • Przedszkola polskiej demokracji? Pierwsze demokratyczne wybory: 1907, 1911, 1919, 1922

  Konferencja

  1 stycznia 2013


 • Różne wymiary realizmu politycznego w Polsce

  Konferencja

  1 stycznia 2012


 • Temat polemiki: Polska. Najważniejsze spory ideowo-polityczne w polskiej historii

  Konferencja

  1 stycznia 2012


 • Kościół wobec komunizmu na Litwie i w Polsce

  Konferencja

  1 stycznia 2011


 • Punkty zwrotne: największe błędy i dylematy polityczne w dziejach Polski

  Konferencja

  1 stycznia 2011


 • Polska czyli…? Idee wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej tradycji intelektualnej

  Konferencja

  1 stycznia 2010


 • Między Niemcami a Rosją 1939-2009. Polski patriotyzm, realizm polityczny i geopolityka

  Konferencja

  1 stycznia 2009


 • Tradycje polskiej geopolityki

  Konferencja

  17 października 2008


 • Idea wolności w polskiej tradycji intelektualnej

  Konferencja

  1 stycznia 2007


 • Realizm i idealizm w polskiej myśli politycznej - dwa bieguny patriotyzmu?

  Konferencja

  1 stycznia 2007


 • Patriotyzm Polaków

  Konferencja

  1 stycznia 2006


 • Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej i literaturze

  Konferencja

  1 stycznia 2006


 • Pierwsza Rzeczpospolita i jej wrogowie

  Konferencja

  1 stycznia 2005


 • Jan Paweł II a współczesna filozofia polityczna

  Konferencja

  1 stycznia 2004


 • Duchowni katoliccy w Polsce wobec wyzwań politycznych i społecznych XIX i XX w. - przegląd myśli politycznej

  Konferencja

  1 stycznia 2003


 • Cypriana Norwida - projekt cywilizacyjny

  Konferencja

  1 stycznia 2001


 • Droga do Solidarności. Tradycje intelektualne polskiego antykomunizmu

  Konferencja

  2000


 • Polska Solidarności. Tradycja solidarnościowa – oblicza, konsekwencje, kontrowersje, interpretacje

  Konferencja

  1 stycznia 2010