Konferencja
Między realizmem a narodową apostazją. Orientacja prorosyjska w polskiej myśli politycznej XIX i XX w.


2013-04-18
Między realizmem a narodową apostazją
 
.
Orientacja prorosyjska w polskiej myśli politycznej XIX i XX w.
 
Kraków, 18 kwietnia 2013 r.
 
Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II ul. Franciszkańska 1, sala 120.
 
9. 00: Otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII ks. prof. dr hab. Jana Szczepaniaka
 
Panel I: Śladami narodowej apostazji (9.10-11.00)
Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak (UPJPII)
9.10. Dr hab. Henryk Głębocki (UJ/IPN): Hr. Adam Gurowski - panslawistyczna oferta dla Polaków (dać się zabić dla „wielkich interesów ludzkości” ) i Amerykanów (rosyjski i amerykański Manifest Destiny)
9.30. Dr Iwona Węgrzyn (UJ): Henryk Rzewuski wobec Rosji i idei słowiańskiego imperium
9.50. Dr Maciej Zakrzewski (UPJPII/IPN): Program polityczny „pentarchii petersburskiej”
10.10. Mgr Mikołaj Rysiewicz (UPJPII): Antoni Walewski: historiozofia wyklętego lojalisty
 
10.30-11.00 – Dyskusja
 
Panel II: Rosja – myślenie strategiczne (11.10-13.30)
Prowadzenie: dr Olga Nadskakuła (UPJPII)
11.10. Dr hab. Lech Mażewski (prof. UWM w Olsztynie): Prorosyjska opcja klasy politycznej Królestwa Polskiego 1815-1830
11.30. Dr hab. Marek Kornat (prof. PAN): Wielopolski a Rosja
11.50. Dr Zbigniew Markwart (UTH): Apostazja, ugoda czy obrona bytu narodu? Pojednanie z Rosją w myśli politycznej Włodzimierza Spasowicza i petersburskich realistów"
12.10. Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (IPN/UWr) Roman Dmowski- polityk pro czy antyrosyjski?
12.30. Arkadiusz Kudelski (UJ): Realista doby zniewolenia - myśl polityczna Stefana Kisielewskiego
 
12.50-13.30. Dyskusja 
 
Panel III: Orientacja prorosyjska: wartość tradycji i współczesna perspektywa (14.00-15.00)
Prowadzenie: dr Olga Nadskakuła (UPJPII)
Dyskusja z udziałem: dr hab. Włodzimierza Marciniaka (Ignatianum), dr hab. Henryka Głębockiego (UJ), dr hab. Jakuba Sadowskiego (UPJPII) 
 
Organizatorzy:
- Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
- Koło Naukowe Studentów Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Phronesis
- Ośrodek Myśli Politycznej