Konferencja
Tradycje polskiej geopolityki


2008-10-17
Kraków, 17 października 2008

Konferencja przygotowana w ramach projektu „Jaka Polska, w jakiej Europie? Dylematy polskiej myśli politycznej X-XX w.” jako część programu Ośrodka Myśli Politycznej i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera pt. „Polskie Tradycje Intelektualne”

***
Współorganizator: Narodowe Centrum Kultury

Sesja I
Wolność czy siła? Polscy myśliciele o wizjach ładu europejskiego XV-XVIII w.

- dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, Geopolityka I RP 
- dr hab. Włodzimierz Bernacki, Wizje ładu międzynarodowego w polskiej myśli politycznej XV-XVIII w.

Sesja II
Idealizm czy realizm? Sprawa polska a stosunki międzynarodowe w Europie w XIX w.

- dr Radosław Żurawski vel Grajewski, Gry dyplomatyczne Adama Czartoryskiego – efektowność czy efektywność?
- dr Arkady Rzegocki, W cieniu dwóch zaborców. Wizja polityki międzynarodowej Juliana Klaczki
- prof. Andrzej Waśko, Literatura i geopolityka. Polscy pisarze XIX wieku jako komentatorzy i aktorzy stosunków międzynarodowych 
- dr Michał Łuczewski, Geopolityka i rewolucja. Ład międzynarodowy w XIX-wiecznej Europie w myśli lewicowo-rewolucyjnej 

Sesja III
Geopolityczne gry o niepodległość. Myśliciele II Rzeczpospolitej o międzynarodowym położeniu Polski w pierwszej połowie XX w.

- prof. Andrzej Nowak, Wizje geopolityczne Józefa Piłsudskiego
- dr Piotr Koryś, Wizje geopolityczne Romana Dmowskiego
- dr Kazimierz Michał Ujazdowski, Wizje geopolityczne Adolfa Bocheńskiego 

Sesja IV
Czasy żelaznej kurtyny. Polscy myśliciele w dyskusji o stosunkach międzynarodowych 1945-1989

- dr Krzysztof Szczerski, Integracja europejska w polskiej refleksji politycznej po II wojnie światowej
- dr Piotr Kimla, Stanisław Stomma wobec sytuacji geopolitycznej Polski po 1945 r.
- dr Henryk Głębocki, Jak znaleźć numer telefonu na Kreml? Rosja w strategii „konstruktywnej” opozycji w PRL 1985-1989
- Paweł Kowal, Sytuacja geopolityczna Polski w ideologii i praktyce działania władzy komunistycznej w PRL – przypadek lat 80.a0.