Książka

Wolność i jej granice. Polskie dylematy

Jacek Kloczkowski (red.)

Analiza koncepcji wolności najwybitniejszych polskich myślicieli i prób wcielania ich w życie od czasów Pierwszej Rzeczpospolitej po wiek XX.