Książka

Realizm polityczny. Przypadek polski

Jacek Kloczkowski (red.)

Wybór tekstów polskich myślicieli z XIX i XX w. Wśród autorów m.in. Adam Czartoryski, Stanisław Koźmian, Paweł Popiel, Michał Bobrzyński, Jan Ludwik Popławski, Zygmunt Balicki, Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Adolf Bocheński, Władysław Gizbert-Studnicki, Stanisław Cat-Mackiewicz, Stanisław Estreicher, Stefan Kisielewski, Stanisław Stomma, Juliusz Mieroszewski, Józef Mackiewicz, Mirosław Dzielski.