Postać
Adam Piasecki 1898-1938

Ur. w Samborze, studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, ekonomiczne zaś w Poznaniu (niektóre źródła podają, że ukończył również Wyższą Szkołę Wojenną). W latach 1914-17 służył w Legionach, a następnie w Polskiej Organizacji Wojskowej. Związany z Białymstokiem, po odzyskaniu niepodległości kierował tamtejszą Izbą Skarbową i prezesował tamtejszemu Związkowi Legionistów. W latach 1922-24 był sekretarzem marszałka Senatu; związany z Chrześcijańskim Stronnictwem Rolniczym uprawiał publicystykę społeczno-polityczną i prowadził badania historyczno-prawne. W 1928 r. został posłem do Sejmu z listy BBWR i wybrany był na stanowisko sekretarza parlamentarnego klubu tego ugrupowania. Zmarł w Otwocku.