Postać
Krzysztof Kawalec
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, opublikował m.in.: Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego (1989), Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939. Ze studiów nad dziejami polskiej myśli Politycznej (1995), Roman Dmowski (1996), Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939 (2000). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych: Antykomunizm po komunizmie (2000), Patriotyzm Polaków (2006), Drogi do nowoczesności (2006), Wolność i jej granice. Polskie dylematy (2007).