Badania polskiej myśli politycznej - ludzie i instytucje
  • Jolanta Choińska-Mika

  • Andrzej Chojnowski
    Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, opublikował m.in. "Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939" (1979), "Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem" (1986), "Ukraina" (1997). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych "Antykomunizm po komunizmie" (2000) i "Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei" (2006).

  • Bohdan Cywiński