Opracowania

Artykuły

 • Paweł Chojnacki, Dwaj panowie J. M. Crossoverowy esej o wpływach, kontynuacji i anachronizmie
 • Dariusz Gawin, Powstanie Warszawskie a powojenne spory o kształt polskiego patriotyzmu
 • Rafał Habielski, Patriotyzm na emigracji (powojennej)
 • Rafał Habielski, „Kultura” i „Wiadomości”. Realizm i idealizm
 • Rafał Habielski, Drogi do wolności. Antykomunizm emigracji powojennej
 • Rafał Habielski, Gdzieś na antypodach czy jednak znacznie bliżej? (wywiad)
 • Krzysztof Kawalec, System polityczny Wojciecha Wasiutynskiego - lata 1945-1989
 • Maciej Korkuć, Komunistów „patriotyzm” instrumentalny
 • Marek Kornat, Realizm środków, idealizm wizji. O geopolitycznej wizji Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego
 • Miłowit Kuniński, Wolność w myśli opozycji antykomunistycznej w PRL
 • Miłowit Kuniński, Etyczne i religijne podstawy liberalizmu Mirosława Dzielskiego
 • Rafał Matyja, Realizm "Tygodnika Powszechnego" i "Znaku"
 • Rafał Matyja, Przestrzeń powinności. Myśl polityczna a postawy patriotyczne w Polsce powojennej
 • Rafał Matyja, Myśl polska wobec cywilizacji komunizmu. Antykomunizm lat 1956-1980
 • Krzysztof Mazur, Jak rozumieli suwerenność działacze pierwszej Solidarności?
 • Krzysztof Mazur, Czy Solidarność zamierzała reaktywować komunizm? Problem własności środków produkcji w projekcie politycznym Solidarności
 • Tomasz Sikorski, Refleksja geopolityczna w myśli politycznej prawicowych środowisk opozycyjnych w PRL
 • Paweł Skibiński, Insurekcyjny patriotyzm politycznego realisty? Stosunek prymasa Stefana Wyszyńskiego do powstań narodowych.
 • Zbigniew Stawrowski, Solidarność jako doświadczenie (wywiad)
 • Krzysztof Szczerski, Integracja europejska w polskiej refleksji politycznej po II wojnie światowej
 • Ryszard Terlecki, Realizm i idealizm w czasach pierwszej „Solidarności”
 • Remigiusz Witkowski, Był człowiekiem osobnym (szkic o Józefie Mackiewiczu)
 • Remigiusz Witkowski, Zmartwiony pesymista (tekst o Wacławie A. Zbyszewskim)