Opracowania

Artykuły

 • Włodzimierz Bernacki, Teodor Jeske–Choiński wobec procesów modernizacji
 • Włodzimierz Bernacki, Tadeusz Romanowicz 1843-1904
 • Włodzimierz Bernacki, Wątki liberalne w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku
 • Andrzej Chwalba, Myśl polityczna u progu Wielkiej Wojny (wywiad)
 • Tomasz Gąsowski, Fascynujący wiek XIX i pokusy historii najbliższej (wywiad)
 • Tomasz Gąsowski, Pierwiastki realizmu i idealizmu w wizjach odzyskania niepodległości Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego
 • Krzysztof Kawalec, Narodowa Demokracja wobec tradycji powstań narodowych
 • Krzysztof Kawalec, Rozwój form świadomości narodowej w Polsce w XIX i XX w. - najważniejsze problemy oraz zagadnienia badawcze
 • Krzysztof Kawalec, Między wojnami... Narodowa Demokracja wobec religii i Kościoła
 • Krzysztof Kawalec, Problem patriotyzmu w myśli politycznej endecji
 • Krzysztof Kawalec, Konserwatyści wobec Narodowej Demokracji
 • Jacek Kloczkowski, Polska myśl polityczna czasów zaborów – dylematy, nurty i idee
 • Piotr Koryś, Zygmunt Balicki – pomiędzy politycznym zaangażowaniem i naukową bezstronnością
 • Michał Łuczewski, Koncepcja wolności w myśli socjalistów z przełomu XIX i XX wieku
 • Michał Łuczewski, Idea władzy w myśli lewicowej przełomu XIX i XX wieku
 • Michał Łuczewski, Ultramontańskie źródła ruchu ludowego. Studium realizmu politycznego
 • Krzysztof Marchlewicz, Za kulisami polskiej polityki Londynu w okresie porozbiorowym
 • Jakub Polit, Imperialne, pozaeuropejskie interesy mocarstw a sprawa polska
 • Arkady Rzegocki, Aktualność myśli politycznej Juliana Klaczki
 • Jacek Salij OP, Mentalność niewolnicza jako problem narodowy
 • Tomasz Sikorski, Impulsy geopolityczne w myśli politycznej polskiej lewicy 1832-1939
 • Bogdan Szlachta, Stanisław Tarnowski jako myśliciel polityczny
 • Bogdan Szlachta, Kazimierz Władysław Kumaniecki – prawnik konserwatywny czy liberalny?
 • Bogdan Szlachta, Adam Jerzy Czartoryski wobec religii i jej stosunku do polityki
 • Bogdan Szlachta, Stanisław Koźmian – współtwórca “szkoły stańczykowskiej”
 • Bogdan Szlachta, Julian Dunajewski jako "stańczyk"
 • Bogdan Szlachta, Uwagi o dwóch sposobach traktowania o patriotyzmie przez polskich konserwatystów
 • Bogdan Szlachta, Krytyka komunizmu w polskiej myśli katolickiej i konserwatywnej
 • Bogdan Szlachta, Hieronim Kajsiewicz – krytyk politycznego radykalizmu
 • Piotr Szymaniec, Polski republikanizm końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku a wieloreligijne dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • Andrzej Waśko, Geopolityka i literatura romantyzmu
 • Iwona Węgrzyn, Henryk Rzewuski (1791-1866)
 • Iwona Węgrzyn, "Mieszaniny obyczajowe" Henryka Rzewuskiego – największy skandal literatury polskiego romantyzmu
 • Radosław Żurawski vel Grajewski, Gry dyplomatyczne księcia Adama Czartoryskiego
 • Radosław Żurawski vel Grajewski, Znaczenie emigracji politycznej w polityce polskiej okresu zaborów