Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Krzysztof Warszewicki 1543-1603
  Myśliciel polityczny, zwolennik kontrreformacji i silnej władzy królewskiej.

 • Leon Wasilewski 1870-1936

  Publicysta, dyplomata, historyk, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, współpracownik J. Piłsudskiego.


 • Zygmunt Wasilewski 1865-1948
  Publicysta, wydawca, krytyk literacki, polityk endecki.

 • Bohdan Wasiutyński 1882-1940

  Prawnik i polityk endecki, autor prac poświęconych m.in. zagadnieniom praworządności, samorządności i bolszewizmowi.


 • Wojciech Wasiutyński 1910-1994
  Publicysta i ideolog narodowej demokracji, po wojnie czołowy myśliciel emigracyjny.

 • Antoni Wereszczyński 1878-1948

  Wykładowca Politechniki Lwowskiej, autor prac poświęconych zagadnieniom ustroju państwa i przemian politycznych lat 20. i 30. XX w.


 • Walery Wielogłowski 1805-1865
  Konserwatywny działacz polityczny, pisarz, publicysta, wydawca.

 • Aleksander Wielopolski 1803-1877
  Jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich myślicieli, konserwatysta.

 • Wincenty Witos 1874-1945
  Czołowy przywódca polskiego ruchu ludowego.

 • Paweł Włodkowic 1370?-po 1435
  Jeden z najwybitniejszych myślicieli średniowiecznych.

 • Zygmunt Wojciechowski 1900-1955
  Przedstawiciel polskiego nacjonalizmu integralnego, autor „syntezy narodowo-państwowej”.

 • Janusz Woronicz 1805-1874
  Publicysta, propagator idei monarchicznej, działacz emigracyjny.

 • Jacek Woroniecki 1878-1949
  Teolog, filozof, dominikanin.

 • Józef Wybicki 1747–1822
  Działacz polityczny, poeta, dramatopisarz i publicysta.

 • Stefan Wyszyński 1901-1981
  Kardynał, prymas Polski, jeden z najwybitniejszych myślicieli katolickich XX w.