Klasycy Polskiej Myśli Politycznej
 • Franciszek Radzewski ?-1748
  Działacz polityczny z Wielkopolski, pisarz polityczny, stronnik Stanisława Leszczyńskiego.

 • Aleksander Rembowski 1847-1906
  Prawnik i historyk, członek warszawskiej szkoły historycznej.

 • Marian E. Rojek 1905-1968
  Publicysta i polityk, związany z nurtem narodowo-demokratycznym.

 • Tadeusz Romanowicz 1843–1904
  Polityk i publicysta liberalny, krytyk krakowskich "Stanczyków" i narodowych demokratów.

 • Jan Kanty Rostworowski 1876-1963
  Jezuita, publicysta i kaznodzieja.

 • Gustaw Roszkowski 1847-1915
  Prawnik, profesor Uniwersytetu Lwowskiego.

 • Roman Rybarski 1887-1942
  Jeden z czołowych ideologów Narodowej Demokracji.

 • Jan Rymarkiewicz 1811-1889
  Związany z Wielkopolską publicysta, literaturoznawca, działacz kulturalny i światowy.

 • Henryk Rzewuski 1791-1866
  Jeden z prekursorów polskiego konserwatyzmu, autor poczytnych powieści.