Aktualności

Książka


Polecamy wybór pism prawnika, publicysty, wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posła na Sejm RP (1930-1935), uczestnika prac nad Konstytucją kwietniową, czołowej postaci debaty naukowej i publicystycznej w II RP, m.in. na temat filozofii prawa i reżimów totalitarnych, więzionego przez Niemców w czasie II wojny światowej i przez władze komunistyczne w latach 50-tych. Jego analizy komunizmu i nazizmu ukazują nie tylko ich praktyczne przejawy i skutki, ale także ideowe korzenie tkwiące w dokonanej zwłaszcza w XIX wieku przemianie myśli zachodniej, niedostrzegane czy lekceważone przez wielu innych badaczy totalitaryzmu.

// więcej


Premiera książkowa


Polecamy książkę o miejscu i roli tradycji Konstytucji 3 maja w dobie powstania listopadowego – związanych z nią ideach politycznych, poezji, publicystyce, propagandzie i walce stronnictw.

// więcej


Książki


Polecamy wybór pism Adolfa Bocheńskiego pt. Monteskiusz i pułkownik Sławek, który otwiera nową serię, w której zostanie zebrany dorobek pisarski tego wybitnego myśliciela, czołowego autora konserwatywnego II RP.

// więcej


Premiera książkowa


W Bibliotece Myśli Politycznej wydaliśmy książkę prof. Andrzeja Waśki pt. Literatura i polityczność.

// więcej


Książki


Polecamy wybór pism O potrzebie twórczego antykomunizmu, który ukazał się w serii Polskie Studia nad Totalitaryzmem.

// więcejW 2019 r. w ramach serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej powstał tom pism ważnego działacza endeckiego, badacza polskiej literatury i propagatora ochrony przyrody.

// więcej


Premiera książkowa


Przedstawiamy w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej jedno z najbardziej przekrojowych i interesujących ujęć dziejów Narodowej Demokracji, a zarazem książkę o burzliwym okresie dziejów Polski ostatnich dekadach okresu zaborów i czasach II RP.

// więcej


książki


Kulisy życia politycznego i gospodarczego II RP, zwłaszcza w wykonaniu środowisk konserwatywnych, we wspomnieniach Jana Bobrzyńskiego, dyskusje ustrojowe i o polityce międzynarodowej w pismach Eustachego Sapiehy w kolejnych prezentacjach dorobku polskiej myśli politycznej z burzliwego okresu od odrodzenia niepodległej Polski do jej zniewolenia przez Sowietów.

// więcej


Premiera książkowa


Polecamy czwarty tom w serii Polskie Tradycje Intelektualne  Monografie: Adam Plichta, Wolność i polityka. Myśl społeczno-polityczna Mirosława Dzielskiego.

 


// więcej


Internet


Polecamy stronę www.tradycjegospodarcze.pl, z obszernym wyborem tekstów źródłowych, opracowań i wywiadów.

// więcej


debata


Zapraszamy 3 grudnia w Krakowie na debatę o jednym z najciekawszych zjawisk w polskiej tradycji politycznej.

// więcej


Debata


Wszystkie drogi wiodły do Września? Spory o politykę zagraniczną II RP - dyskusja z udziałem prof. Krzysztofa Kawalca, dr Macieja Korkucia, prof. Mariusza Wołosa i dr Macieja Zakrzewskiego - 27 listopada w Krakowie.


// więcej


debata


Zapraszamy na debatę, w której wystąpią  red. Marek Budzisz, prof. Henryk Głębocki, prof. Marek Kornat i dr Maciej Zakrzewski.

// więcej


seminarium


12 października 2018 r. odbędzie się w Krakowie polsko-czeskie seminarium poświęcone tradycji postrzegania przez oba narody swego miejsca w Europie oraz analizom polityki europejskiej powstającym w polskiej i czeskiej myśli politycznej i wynikającym stąd praktycznym działaniom politycznym - w przeszłości i współcześnie. 

// więcej


Premiera książkowa


Polecamy książkę o grze dyplomatycznej wokół Rzeczypospolitej Krakowskiej: Ostatnie polskie miasto. Rzeczpospolita Krakowska w dyplomacji Hotelu Lambert wobec Wielkiej Brytanii (1831-1845).

// więcej


Książka


W serii Polskie Tradycje Intelektualne - Monografie OMP wydał monografię Adama Danka pt. Demokracja nacjonalistyczna. O myśli politycznej Zygmunta Cybichowskiego.

// więcej


Debata


Zapraszamy na dyskusję pt. Gospodarka i polityka. Trudny przypadek polski, która odbędzie się w poniedziałek, 28 maja, w Krakowie.

// więcej


Polecamy książkę


Polecamy wydaną w serii Biblioteka Myśli Politycznej książkę Michała Łuczewskiego Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności.

// więcej


Książki


Wśród książek wydanych w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej są wybory pism dwóch ważnych myślicieli z okresu II RP - Antoniego Szymańskiego i Konstantego Grzybowskiego. Ten drugi działał również po II wojnie światowej, dokonując znaczącej zmiany swojego stanowiska ideowego i politycznego, co wzbudziło duże kontrowersje.

// więcej


Polecamy książkę


Przedstawiamy w serii Biblioteka Klasyki Historiografii - Monografie książkę Piotra Bilińskiego Władysław Konopczyński 1880-1852. Człowiek i dzieło.

// więcej


Spotkanie


Gościem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodka Myśli Politycznej będzie prof. Tomasz Gąsowski. Zapraszamy 20 lutego.

// więcej


Polecamy książkę


W serii Studia i analizy ukazał się tom, będący pokłosiem polsko-czeskiego projektu realizowanego przez Ośrodek Myśli Politycznej Od Włodkowica i Chelčickiego do Havla i Jana Pawła II. Wolność narodu i wolność jednostki w czeskiej i polskiej myśli politycznej i kulturze.

// więcej


Premiera książkowa


Polecamy pracę zbiorową O granice, niepodległość i cywilizację. Szkice o wojnie polsko-bolszewickiej, która ukazała się w serii Polskie Tradycje Intelektualne.

// więcej


Premiera książkowa


Ukazała się praca zbiorowa Literatura i polityka po 1989 roku, której autorzy analizują polityczne aspekty twórczości czołowych pisarzy ostatnich dekad.

// więcej


Film z debaty


Na kanale OMP na Youtube oraz w dziale Filmy strony PTI można obejrzeć nagranie dyskusji Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 – skutki i pamięć.

// więcej


Klasycy polskiej myśli


W Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej prezentujemy wspomnienia polityczne Stanisława Głąbińskiego, Juliana Nowaka i Stanisława Łosia. Polecamy również wybór pism Władysława Leopolda Jaworskiego.

// więcej


Film z konferencji


Na kanale OMP na Youtube można obejrzeć nagranie z konferencji zorganizowanej 20 października 2017 r. w Krakowie. Prezentujemy je także w dziale Filmy strony PTI.

// więcej


Klasycy polskiej myśli


Polecamy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej książkę czołowego uczestnika debat ustrojowych II RP.

// więcej


Konferencja


Zapraszamy na kolejną polsko-czeską konferencję organizowaną przez Ośrodek Myśli Politycznej (20 X), tym razem poświęconą tradycjom politycznym obu narodów.

// więcej


Premiera książki


Polecamy książkę Krzysztofa Mazura o projekcie politycznym ruchu społecznego Solidarności.

// więcej


Premiera książkowa


Ukazał się kolejny tom w wydawanej przez Ośrodek Myśli Politycznej serii Polskie Tradycje Intelektualne: Powstanie styczniowe 1863-1864. Historie i analizy, pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Radosława Żurawskiego vel Grajewskiego

// więcej


Klasycy polskiej myśli


Miłośnikom polskiej myśli politycznej  zwłaszcza z okresu zaborów i z II RP – polecamy kolejne dwa tomy w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: wydane w opracowaniu naukowym wybory pism pioniera krakowskiej politologii Michała Rostworowskiego i znanego publicysty z połowy XIX wieku Leona Rzewuskiego.

// więcej


Klasyczne monografie


Zainteresowanym dziejami polskiego konserwatyzmu polecamy książkę prof. Michała Jaskólskiego pt. Kaduceus polski. Myśl polityczna konserwatystów krakowskich 1866-1934.

// więcej


Klasyka historiografii


W Bibliotece Klasyki Historiografii ukazała się kolejna klasyczna praca prof. Władysława Konopczyńskiego.

// więcej


Klasyka historiografii


W Bibliotece Klasyki Historiografii ukazał się Stanisław Konarski - jedno z najważniejszych dzieł o Polsce XVIII w.

// więcej


Klasycy


W ramach prezentacji dziedzictwa polskiego myśli politycznej okresu zaborów przedstawiamy wybory pism Franciszka Kasparka i Wawrzyńca Surowieckiego.

// więcej


Idee & literatura


Po ponad stu latach wróciła na półki księgarskie klasyczna rozprawa Stanisława Tarnowskiego Zygmunt Krasiński. To erudycyjna opowieść o kulturze, ideach i polityce.

// więcej


Polecamy


Przypominamy o wydanym w Bibliotece Myśli Politycznej wyborze pism jednego z najważniejszych polskich myślicieli XX w.

// więcej


Książka


Zainteresowanych początkami stałego rządu w Polsce zachęcamy do lektury książki wybitnego historyka prof. Władysława Konopczyńskiego Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej, wydanej przez OMP i Muzeum Historii Polski w serii Biblioteka Klasyki Historiografii.

// więcej


Tradycja i Kultura


Polecamy wydane w serii Tradycja i Kultura zebrane w jednym tomie cztery poświęcone włoskiej kulturze i polityce prace Juliana Klaczki.

// więcej


Klasycy


Polecamy wydane w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: wybory pism Fryderyka Skarbka i Stefana Buszczyńskiego.

// więcejW Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej przedstawiamy wybór pism Tadeusz Grużewskiego (1870-1938) pt. "Polska i Rosja".

// więcejPrzedstawiamy wybór pism jednego z najważniejszych uczestników debaty konstytucyjnej w II RP, odgrywającego bardzo dużą rolę w pracach nad konstytucją marcową i w późniejszych dyskusjach o jej funkcjonowaniu, a także o konstytucji kwietniowej.

// więcejPrzedstawiamy wybór pism jednego z najwybitniejszych konserwatywnych myślicieli politycznych schyłku okresu zaborów i II RP, intelektualnego spadkobiercy i kontynuatora myśli Stańczyków, wybitnego badacza polskiego prawa i ustroju, autora znakomitych analiz życia politycznego odrodzonej Polski i ważnego uczestnika ówczesnych dyskusji konstytucyjnych. W tomie znalazły się najważniejsze teksty polityczne Estreichera (w tym słynne i budzące wiele emocji "Czy Polskę należy rządzić batem?", "Rokosz", "Konserwatyzm", "Walka z partyjniactwem") oraz kluczowe prace z zakresu konstytucjonalizmu i badań nad polską tradycją prawną i kulturową (m.in. "Kultura prawnicza w Polsce XVI wieku", "Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu XIX wieku", "Zasada zwierzchnictwa narodu").

// więcejWe wrześniu ukaże się pierwszy tom w nowej serii Biblioteka Klasyki Historiografii – książka Władysława Konopczyńskiego "Polska a Turcja 1683-1792". W serii BKH ukażą się także inne klasyczne monografie prof. W. Konopczyńskiego (m.in. o stosunkach polsko-szwedzkich), a także prace innych wybitnych historyków.

// więcejPrzedstawiamy wybór pism najważniejszego – obok Romana Dmowskiego i Zygmunta Balickiego – myśliciela Narodowej Demokracji, który w swoich artykułach tworzył zręby ideologii endeckiej i formułował główne zasady polityczne środowiska, na przełomie XIX i XX wieku odgrywającego kluczową rolę w kształtowaniu polskiej polityki.

// więcejPolecamy wybory pism Edwarda Abramowskiego (1868-1918) i Leopolda Caro (1864-1939) - nowe tomy w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej.

// więcejPolecamy wybór pism wybitnego bizantynisty, związanego z lewicą obozu piłsudczykowskiego, propagatora idei syndykalistycznych, który w swoich tekstach rozważał ideowy i praktyczny wymiar głównych prądów politycznych i gospodarczych okresu międzywojennego, zachowując krytyczny dystans zarówno do liberalnej demokracji i kapitalizmu, jak i do kolektywistycznych rozwiązań znanych z systemów totalitarnych.

// więcejNa kanale www.youtube.com/osrodekmysli przedstawiamy filmy z dwóch konferencji Ośrodka Myśli Politycznej: "Powstanie Styczniowe i jego miejsce w polskiej tradycji politycznej. Próba bilansu" (25 stycznia 2013) i "Temat polemiki: Polska. Najważniejsze spory ideowo-polityczne w polskiej historii" (Kraków, 26 października 2012).

// więcejPrzedstawiamy wybór pism Władysława Maliniaka, prawnika związanego w młodości z ruchem socjalistycznym, następnie z centrowymi środowiskami sanacyjnymi, który w II RP zabierał głos m.in. w dyskusjach konstytucyjnych (był krytykiem Konstytucji marcowej) i na temat jakości funkcjonowania demokracji w Polsce i na świecie (również źle przez niego ocenianej).

// więcejHistorycy i politolodzy z Krakowa, Łodzi, Warszawy i Wrocławia – Tomasz Gąsowski, Rafał Habielski, Krzysztof Kawalec, Jacek Kloczkowski, Maciej Korkuć, Piotr Koryś, Radosław Żurawski vel Grajewski – analizują przełomowe wydarzenia z dziejów Polski XIX i pierwszej połowy XX wieku.

// więcejPolecamy tom z serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, zawierający dwie klasyczne prace wybitnego myśliciela konserwatywnego: „Dokąd iść nam wypada?” (1910) to wszechstronna analiza głównych prądów ideowych epoki, zaś „Mesjanizm polski a prawda dziejów” (1902) to rozważania nad polską tradycją, skonfrontowaną z głównymi wątkami myśli niemieckiej, francuskiej i angielskiej.

// więcejUkazał się wybór pism czołowego myśliciela liberalnego II RP, związanego z ruchem narodowo-demokratycznym, zwolennika idei wolnorynkowych i przeciwnika etatyzmu, którego wady celnie wskazywał w swoich tekstach. W zbiorze znajdują się najważniejsze prace Heydla poświęcone liberalizmowi gospodarczemu i socjalizmowi, oraz sytuacji gospodarczej II RP, a także jego erudycyjne rozważania o kulturze.

// więcejPrzedstawiamy wybór pism Macieja Starzewskiego pt. "Demokracja i totalizm", zawierający artykuły i fragmenty książek wybitnego prawnika, jednego z najważniejszych uczestników dyskusji o ustroju II RP i filozofii prawa w Polsce międzywojennej.

// więcejPrzedstawiamy jedną z najważniejszych książek o dziejach polskiej myśli politycznej - fundamentalne dzieło prof. Władysława Konopczyńskiego.

// więcejW dziale gromadzącym biogramy klasyków polskiej myśli umieściliśmy wiele nowych postaci, odgrywających wiodące role w dyskusjach politycznych toczących się w XVIII wieku. Ich myśl jest analizowana w książce Władysława Konopczyńskiego "Polscy pisarze polityczni XVIII wieku", która ukaże się wkrótce nakładem OMP. W rozwinięciu niniejszej wiadomości znajduje się lista nowych biogramów.

// więcejOśrodek Myśli Politycznej wraz z Muzeum Historii Polski wydał książkę "Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski", w której krakowscy badaczy myśli politycznej i literatury odczytują na nowo dorobek czterech wielkich myślicieli polskiej. To 15. tom wydany w serii Polskie Tradycje Intelektualne.

// więcejNakładem OMP ukazała się książka Zbigniewa Markwarta "Polityka realna. Zarys działalności i programu stronnictwa petersburskich realistów (1859-1906)". To drugi tom w serii Polskie Tradycje Polityczne - Monografie.

// więcejPrzedstawiamy filmy z konferencji, która odbyła się 11 czerwca w Krakowie: ponad 6 godzin wykładów i dyskusji na temat realizmu politycznego (lub jego braku) w działalności i ideologii różnych środowisk politycznych w Polsce komunistycznej, zarówno tych z kręgu władzy, jak i z opozycji.

// więcejUkazał się kolejny tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Mysli Politycznej. Tym razem przedstawiamy zapomnianą monografię poświęconą sowieckiej polityce wobec rolnictwa: Edward Władysław Pisarek "Od obszczyny do kołchozu. Z form pospólnego użytkowania ziemi na wschodzie Europy".

// więcejNa stronie www.youtube.com/osrodekmysli przedstawiamy filmy z konferencji "Punkty zwrotne: największe błędy i dylematy polityczne w dziejach Polski", która odbyła się w Krakowie 25 listopada 2011 r.

// więcejW nowej serii OMP "Polskie Tradycje Intelektualne - Monografie" przedstawiamy monografię autorstwa Błażeja Sajduka pt. "Socjologia tłumu, psychologia narodów i historiozofia w myśli społeczno-politycznej Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949".

// więcejPrzedstawiamy 13. książkę w serii Polskie Tradycje Intelektualne - "Polska czyli… Idee wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej tradycji intelektualnej", pracę zbiorową pod red. Arkadego Rzegockiego.

// więcejOśrodek Myśli Politycznej poprosił czołowych uczonych i publicystów o wskazanie tych spośród przełomowych wydarzeń w historii politycznej Polski, które wskutek popełnionych wówczas błędów szczególnie negatywnie zaważyły na polskich losach. Chcemy aby ich opinie – niekiedy kontrowersyjne i odbiegające od stereotypowych ujęć – były inspiracją do ponownego przemyślenia naszej tradycji, ale także zainspirowały debatę o współczesnej polskiej polityce, poprzez odniesienie do idei i zasad obecnie niesłusznie z niej rugowanych, a niegdyś stanowiących fundament politycznej refleksji Polaków. Zapraszamy na blog OMP - www.omp.org.pl/blog - gdzie będą się pojawiać kolejne głosy w dyskusji.

// więcejKsiążka o ideowym i politycznym obliczu zrywu solidarnościowego lat 1980-1981, o ewolucji ruchu w latach 80. i jego odpowiedzialności za sukcesy i porażki III RP, o politycznym wymiarze sporu o dziedzictwo „S” po 1989 r., o kontrowersjach wokół naukowych i publicystycznych interpretacji Solidarności oraz o jej miejscu w polskiej historii i tradycji intelektualnej.

// więcejW dziale Klasyków polskiej myśli politycznej umieściliśmy biogram Franciszka Bossowskiego (1879-1940), prawnika, związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie. Prezentujemy także jego tekst "Faszyzm, hitleryzm, bolszewizm". Przedstawiamy również postać Tadeusza Grużewskiego (1870-1938), publicysty i działacza związanego z endencją.

// więcejUkazały się tomy nr XXXVII i XXXVIII w serii prezentującej pisma polskich myślicieli minionych stuleci - tym razem przedstawiamy dzieła z XVI i początku XX wieku, autorstwa Łukasza Górnickiego i Augustyna Wróblewskiego.

// więcejRozpoczynamy prezentację filmów z jesiennych konferencji OMP. Na początek proponujemy obejrzenie wystąpień z sesji "Polska Solidarności" - m.in. red. Bronisława Wildsteina, prof. Antoniego Dudka, dr Macieja Korkucia, dr Rafała Matyji i prof. Zbigniewa Stawrowskiego.

// więcejUkazał się tom z dwiema książkami, należącymi do najbardziej prowokujących dzieł w dziejach polskiej myśli, które jej autora - słynnego dziewiętnastowiecznego pisarza i publicystę - uczyniły obiektem niewybrednych ataków i zajadłych polemik. Przedstawia on konserwatywną wizję polityki i kultury, która do dziś inspiruje swym rozmachem i erudycją.

// więcejWydaliśmy 11. tom w serii Polskie Tradycje Intelektualne. Tym razem autorzy OMP analizują poświęcone idei władzy koncepcje polskich myślicieli od średniowiecza po czasy nam współczesne, a także praktyczne dylematy związane z tym zagadnieniem, jakich w dziejach Polski nie brakowało.

// więcejUkazał się kolejny tom w BKPMP. Tym razem prezentujemy pisma Józefa Supińskiego, czołowego liberalnego myśliciela polskiego XIX wieku, rozważającego kwestie związane z ideami fundującymi porządek społeczny i polityczny oraz praktyczne sposoby organizacji społeczeństwa, w tym rolę podatków, handlu, szkolnictwa, wymiaru sprawiedliwości.

// więcejUkazała się książka Janusza Ekesa, "Złota demokracja" – 71. pozycja w Bibliotece Myśli Politycznej - studium polityki polskiej, ukazujące jej dzieje od czasów piastowskich po upadek I Rzeczypospolitej w XVIII wieku. To erudycyjna opowieść o miejscu Polski w ówczesnej Europie i jej realiach wewnętrznych, odpowiadająca na fundamentalne pytania o źródła siły państwa w okresie jego największej potęgi i przyczyny jego klęsk, prowadzących w konsekwencji do rozbiorów.

// więcejWybór pism znanego myśliciela czasów zaborów, zwolennika ugody z Rosją, propagatora idei liberalnych, wybitnego krytyka literackiego, który w swoich dziełach rysował szeroką panoramę myśli europejskiej swoich czasów. W tomie zawarte są teksty poświęcone m.in. polityce polskiej w drugiej połowie XIX wieku (m.in. studium polityki Aleksandra Wielopolskiego), idei narodu i głównym prądom ideowym przełomu XIX i XX wieku.

// więcejW serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ukazał się wybór pism jednego z najważniejszych polskich myślicieli czasów zaborów, Zygmunta Miłkowskiego, znanego pisarza (piszącego pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż), demokraty i uczestnika prac na rzecz odzyskania niepodległości.

// więcejPolecamy nowe wydanie klasycznej rozprawy Adolfa Bocheńskiego "Między Niemcami a Rosją". To lekcja realizmu politycznego i myślenia strategicznego o stosunkach międzynarodowych, ukazująca położenie geopolityczne Polski w przededniu II wojny światowej i analizująca możliwe wówczas scenariusze dla polskiej polityki zagranicznej. Ukazała się ona w 2009 r. nakładem OMP.

// więcejUkazały się kolejne tomy w serii klasyków polskiej myśli politycznej. Tym razem prezentujemy "Od Petersburga do Leningrada", jedną z najważniejszych książek w dorobku Mariana Zdziechowskiego, oraz wybory pism Władysława Konopczyńskiego "O wartość naszej spuścizny dziejowej" i Leszka Gembarzewskiego "Monarchia narodowa".

// więcejUkazała się 8. książka w serii „Polskie Tradycje Intelektualne” - Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki (pod redakcją Jacka Kloczkowskiego). Zawiera ona studia z dziejów polskiej refleksji o polityce międzynarodowej, ukazujące najważniejsze koncepcje geopolityczne formułowane przez myślicieli i polityków od czasów I RP po wiek XX, m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Adama Czartoryskiego, Juliana Klaczki, Adolfa Bocheńskiego, Stanisława Stommy, Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego.

// więcejKolejny tom wydany w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej zawiera poświęcone stosunkom międzynarodowym w dziewiętnastowiecznej Europie trzy książki Juliana Klaczki (1825-1906), jednego z najsłynniejszych publicystów swej epoki, wielkiego krytyka ówczesnej polityki niemieckiej i rosyjskiej.

// więcejUkazał się kolejny tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – wybór pism Hieronima Kajsiewicza „O duchu rewolucyjnym”. Autor, żyjący w latach 1812-1873, był jednym z najważniejszych polskich myślicieli XIX wieku, krytykiem politycznego radykalizmu i rewolucji społecznej, słynnym kaznodzieją, wpływową osobistością emigracji we Francji.

// więcejW serii Polskie Tradycje Intelektualne ukazał się wybór tekstów wybitnych publicystów i uczonych z czasów II RP, analizujących założenia teoretyczne i próby wcielenia w życie idei komunistycznych, zwłaszcza na przykładzie rzeczywistości sowieckiej. Wśród prezentowanych autorów znaleźli się m.in. Marian Zdziechowski, Władysław Leopold Jaworski, Florian Znaniecki, Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Adam Krzyżanowski, kard. Stefan Wyszyński, arb. Józef Teodorowicz, Ignacy Daszyński, Bolesław Limanowski, kard. August Hlond.

// więcejUkazał się XXIII tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej - dzieło Adama Wawrzyńca Rzewuskiego "O formie rządu republikańskiego", jeden z najciekawszych osiemnastowiecznych polskich traktatów o polityce, prezentujący republikańską koncepcję ustrojową, nawiązującą do idei J. J. Rousseau i rodzimych tradycji.

// więcejUkazał się kolejny tom w serii "Polskie Tradycje Intelektualne". "Patriotyzm i zdrada" to książka o realizmie i idealizmie w teorii i praktyce polskiej polityki, ukazująca najważniejsze koncepcje polityczne od XVI do XX w., a wśród nich stanowiska m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Mackiewicza, Henryka Rzewuskiego, Stanisława Cata-Mackiewicza, „Stańczyków”, dowódców Powstania Warszawskiego, publicystów paryskiej „Kultury” i londyńskich „Wiadomości” oraz przywódców „Solidarności” w latach 80.

// więcejNakładem Ośrodka Myśli Politycznej ukazał się kolejny tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej. W opracowanym przez Piotra Korysia (Uniwersytet Warszawski) wyborze pism Zygmunta Balickiego (1858-1916) znalazły się główne prace czołowego myśliciela schyłku XIX i początku XX wieku, współtwórcy i jednego z głównych ideologów narodowej demokracji.

// więcejW serii "Polskie Tradycje Intelektualne" ukazał się kolejny wybór tekstów polskich myślicieli politycznych XIX i XX wieku. Ukazuje on różne koncepcje realizmu i idealizmu w polityce polskiej, związane z największymi dylematami politycznymi w historii Polski, m.in. dążeniami do odzyskania niepodległości w XIX i na początku XX wieku, polityką zagraniczną II RP i stosunkiem do rządów komunistycznych po II wojnie światowej.

// więcejUkazała się 60. pozycja w serii Biblioteka Myśli Politycznej - książka Arkadego Rzegockiego „Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce”. Autor ukazuje klasyczne koncepcje racji stanu, analizując myśl m.in. Machiavellego, Botero, Richelieu, Hobbesa. Na ich tle rozważa polską tradycję polityczną, a zwłaszcza jej główne szkoły w XIX i XX w.

// więcejUkazał się 4. tom w serii „Polskie Tradycje Intelektualne” - "Wolność i jej granice. Polskie dylematy" - analiza koncepcji wolności najwybitniejszych polskich myślicieli i prób wcielania ich w życie od czasów Pierwszej Rzeczpospolitej po wiek XX.

// więcej